WELLNESS สร้างชาติ…ทางรอดประเทศไทย

WELLNESS สร้างชาติ…ทางรอดประเทศไทย
ทุบสถิติ การค้นหามากที่สุดใน google
ทางออกหลักที่จะเปลี่ยนให้ไทย กลายเป็นผู้นำต้นแบบโลกในยุค New Normal
.
……………………………………………………………….
.
ก่อนที่จะเกิดโควิด… WELLNESS คือกระแสธุรกิจที่กำลังก่อตัว
.
…ธุรกิจออกกำลังกาย…
…การให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพ…
…ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ…
…WELLNESS Tourism…
…Food WELLNESS…
กิจการเหล่านี้ ขยายตัวจาก 19 ล้านล้านเหรียญ ในปี 2015 เป็น 27 ล้านล้านเหรียญ ในปี 2020
.
.
ผู้สูงอายุทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 เท่าตัว ในปี 2050
…จาก 901 ล้านคน ในปี 2015 เป็น 1,402 ล้านคน หรือ 16.5% ของประชากรโลกในปี 2030 และเพิ่มสูงเป็น 2,051 ล้านคน หรือ 21.5% ในปี 2050
… ความต้องการสินค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุจะขยายตัวอย่างมากหลายเท่าตัว
.
เมื่อโควิดมา.. เป็นตัวเร่งของกระแสการใส่ใจสุขภาพ ทั้งเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน การใช้ชีวิตในวิถีใหม่ การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ การเดินทางที่ปลอดโรค โรงแรมที่พักสร้างสุขอนามัย ฯลฯ
.
อนาคตหลังโควิด ประเด็นเรื่อง WELLNESS จะแทรกตัวเข้าไปอยู่ในทุกมิติของการใช้ชีวิต และสร้างโอกาสใหม่มากมายทางธุรกิจ…
.
อาหารสร้างสุขสภาพดี อาหารต้านโรค อาหารสร้างภูมิคุ้มกัน อาหารเพื่อชะลอวัย…
.
การท่องเที่ยวเพื่อการฟื้นฟูร่างกายจิตใจแบบองค์รวมจะได้รับการสนใจมากกว่าการท่องเที่ยวเพียงเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจอย่างเดียว
.
ผู้คนจะสนใจการแพทย์และผลิตภัณฑ์การแพทย์เพื่อป้องกันความเจ็บป่วย มากกว่าการรักษาหลังเจ็บป่วย
.
เจ้าของกิจการเริ่มให้น้ำหนักกับการสร้างพนักงานมีสุขสภาพดี ไม่ป่วยกาย ใจ จิต… เป็นคนมีพลังทุ่มเทให้กับงาน
.
.
ประเทศไทยมีขุมทรัพย์อเนกอนันต์ที่พร้อมสำหรับโอกาสนี้…
…อาหารไทยรสเลิศ วัตถุดิบสร้างสุขภาพ…
…สถานที่เที่ยวครบวงจร ทะเลสวย ภูเขางาม…
…พืชสมุนไพร การรักษาแผนไทย ไร้สารเคมี…
…คนไทยรักการบริการ อัธยาศัยดี ไม่มีที่ใดเหมือน…
…การแพทย์ไทย ชั้นนำ มาตรฐานระดับโลก…
…ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย สมุนไพร นวดไทย เอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลก…
.
.
โอกาสของประเทศไทย ก้าวสู่ผู้นำในโลกยุค new normal…
โลกแห่ง WELLNESS …
.
.
WELLNESS คือ ยุทธศาสตร์สร้างไทยสู่มหาอำนาจในยุคหลังโควิด… เราต้องการผู้ประกอบการที่พร้อมเพรียงทุกด้าน ทุกมิติ… ทั้งความรู้ ทักษะ เครือข่าย เงินทุน… เพื่อร่วมกับขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ “เมืองหลวง WELLNESS โลก”
.
.
โอกาสมาแล้ว คุณเตรียมตัวเองให้พร้อมหรือยัง?
…เตรียมความรู้ ความเข้าใจ
…เตรียมทักษะผู้นำ การบริหาร การประกอบการ
…เตรียมเครือข่ายความร่วมมือ การสนับสนุน
…เตรียมทีมงาน
…เตรียมทุนการเงิน
.
.
โอกาสเป็นของคนที่พร้อมเท่านั้น
มาทำตัวเราให้พร้อมรับโอกาสนี้กันเถอะ

#wellnessสร้างชาติ
#wellness
#nbiwellness
#สร้างชาติ
#นสชwellness