~ai-dbb4e112-15be-4432-9075-96623f78c5b1_
 

 

421731013_703375981937596_5663824193934256206_n

Wellness-01อัพเดต7.12

timeline_20230823_150735

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 17

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติภาคตะวันออก EEC รุ่นที่ 7 (นสช.EEC)

หลักสูตรผู้นำการประกอบการ Wellness เพื่อการสร้างชาติ (นสช. Wellness) รุ่นที่ 6

หลักสูตร NBI-Youth Leadership Empowerment Summer Programme (NBI YES) รุ่นที่ 7

เพิ่มโอกาสด้านเครือข่าย เพื่อยกระดับธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยเครือข่าย คนดี คนเด่น คนดัง และเรียนรู้ศาสตร์การนำ และการบริหารกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศและระดับโลก ในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 17

เรียนทุกวันศุกร์ เริ่ม 15 มีนาคม 2567 - 22 กันยายน 2567

>>  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โอกาส ร่วมเครือข่ายระดับประเทศ เพื่อร่วมสร้างชาติ
ใน หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติภาคตะวันออก EEC รุ่นที่ 7
เริ่มเรียนวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ถึง วันที่ 22 กรกฏาคม 2568

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตร ผู้นำการประกอบการ Wellness เพื่อการสร้างชาติ (นสช. Wellness) รุ่นที่ 6 หลักสูตรแรกของไทยที่ผสมผสาน 4 ศาสตร์แห่งอนาคต

 เรียนทุกวันพฤหัสบดี เริ่ม 2 พฤษภาคม 2567 - 14 พฤศจิกายน 2567 >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรที่ ใช่ ! Yes Yes Yes (NBI YES)
หัวข้อปัง วิทยากรดัง เพื่อนร่วมคลาสสุดพิเศษ ที่โคจรมาเจอกันจากทั่วประเทศ รุ่นที่ 7
.
📌พร้อมครบเครื่องกันเล้ยย

✅ทักษะเจ๋ง ๆในศตวรรษที่ 21
✅ติดอาวุธ ทักษะการคิด
✅สู่การนำ บริหารและคุณธรรม
✅เครือข่ายเยาวชนทั่วประเทศ
✅เรียนรู้ผู้ประสบความสำเร็จจริง"Social Enterprise"
✅ จัดเต็มไปกับแคมป์ 5 วัน🏕️
✅ดูงานไปกับเรา 2 องค์กรดัง
- โลกอนาคต By IMETAVERSE
- Digital Marketing

โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาอาวุโสมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และผู้เชี่ยวชาญอีกมากมาย รอเจอน้อง ๆ อยู่
รุ่นที่ 7 ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

Image is not available

มุ่งสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคสังคม จัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆที่สร้างความเป็นผู้นำ นักบริหาร ที่มีฐานคุณธรรม ให้กับผู้เรียนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Maker) ให้ไปช่วยสร้างชาติในบทบาทที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคน เพื่อพร้อมนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วต่อไป

Image is not available
คลิกเพื่อชมวิดีโอ
Slider

ผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ

ฯพณฯ ดร.ศรีภูมิ ศุขเนตร
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม, ประธานคณะกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ประเทศไทย

ฯพณฯ สุชน ชาลีเครือ
อดีตประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภา

ฯพณฯ อำนวย ปะติเส
อดีตรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.นลินี ทวีสิน
อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ,อดีตผู้แทนการค้าไทย

คุณชูเกียรติ ดิลกแพทย์
อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

พลเอกวัฒนา สรรพานิช
อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ,กองบัญชาการกองทัพไทย

คุณประภาศ คงเอียด
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ / อดีตรองปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์
อดีตอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ดร.สุรพร สิมะกุลธร
ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

ดร.สุภาพ ปูรานิธี
รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุนทร เมทัล อินดัสทรี้ส์ จำกัด

ดร.เจริญ รุจิราโสภณ
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

คุณ ยงยุทธ ตะริโย
กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วิทยากร

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ฯพณฯ ดร.ศุภชัย พาณิชภักดิ์
อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตเลขาธิการ WTO และอดีตเลขาธิการ UNCTAD

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ บมจ. PTT Global Chemica

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ฯพณฯ วีระศักดิ์ ฟูตระกูล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ฯพณฯ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

Dato Doctor Jessie Tang
Malaysia owners of Wellness Business

Mr. Thibault Danjou (France)
Expert to the Directorate General on Research and Innovation of the EU Commission

Dato Michael Loh Soon Gnee (USA and Singapore)
40 years Innovation Experience as Entrepreneur in Silicon Valley

Count Gerald van der Straten Pontoz (Belgium)
A Member of AB-InBev Founding Families – A World Leading Brewer

Dr.Mehari Taddele Maru (Ethiopia)
African Union High Level Advisory Group on Humanitarian Affairs

สถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute)

สถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute – NBI) มุ่งสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคสังคม จัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สร้างความเป็นผู้นำ นักบริหาร ที่มีฐานคุณธรรม ให้กับผู้เรียนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Maker) ให้ไปช่วยสร้างชาติในบทบาทที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคน เพื่อพร้อมนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วต่อไป

ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาหลักสูตร นสช.รุ่น 13

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 13

ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาหลักสูตร Wellness รุ่นที่ 2

ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาหลักสูตร Wellness รุ่นที่ 2

ประกาศผลรายชื่อ นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติภาคตะวันออก EEC รุ่นที่ 3

ประกาศผลรายชื่อ นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติภาคตะวันออก EEC รุ่นที่ 3

สถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute)

สำนักงาน
87/110 อาคารโมเดิร์นทาวน์
สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Email: admission@nbi.in.th
Phone: 02-711-7474 หรือ 097-050-9368