ถึงเวลาปรับตัวของธุรกิจสุขภาพ … ต่อยอด Vision เดิม เพิ่มเติม Vision ใหม่ สู่การบริการ WELLNESS ครบวงจร

📣ถึงเวลาปรับตัวของธุรกิจสุขภาพ …
ต่อยอด Vision เดิม เพิ่มเติม Vision ใหม่ สู่การบริการ WELLNESS ครบวงจร
.
.
💎ในยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องปรับตัวกันอย่างพลิกกลับด้านเพื่อไปสู่อนาคตที่มั่นคง อันเป็นผลจากปรากฏการ์ณครั้งสำคัญที่โควิด 19 มาเขย่าโลก ทำให้เราทุกคนต้องอยู่ในการดำรงชีวิตวิถีใหม่ที่จะต้องดำรงคงอยู่และปรับเปลี่ยนต่อไปอีกยาวนาน
.
💎ใครที่ไม่ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย พร้อมสร้างแนวคิดที่ล้ำสมัยเพื่อที่จะได้มีการปรับตัวต่อเนื่องไปจะถูกทิ้งอยู่ข้างหลัง และต้องประสบความยากลำบากอย่างเจ็บปวดอย่างแน่นอน
.
.
💎วงการด้านการให้บริการทางด้านสุขภาพและการพักผ่อน รวมทั้งบริการทางด้านโรงแรมที่พัก สปา เป็นวงการที่ต้องรีบปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้มากที่สุด
.
… 💎เราเริ่มเคยชินกับการทำงานที่บ้านหรือ Work from Home มาสักพักใหญ่แล้ว
… 💎เราเริ่มเห็นการปรับตัวของโรงแรมใหญ่ๆ ที่ปรับเปลี่ยนจากการพักผ่อนสุดสัปดาห์มาเป็นการพักผ่อนพร้อมทำงานไปด้วย หรือ Staycation
… 💎เราเริ่มเห็นการปรับตัวของสปาธรรมดามาเป็นสปาทางการแพทย์อย่างครบวงจรและเริ่มมี Medical Spa resort ที่อิงกับความรู้ทางการแพทย์ด้านสุขภาพหรือ WELLNESS Medicine โดยร่วมมือกันระหว่างผู้ให้บริการด้านที่พักอาศัย ผู้ให้บริการทางด้านโรงแรม และโรงพยาบาลที่มีศักยภาพด้านการดูแลที่ครบวงจรทางด้านส่งเสริมสุขภาพ
… 💎เราเริ่มเห็นสถานที่พักผ่อนรวมทั้งโรงแรมและรีสอรท์เริ่มมีการนำเสนอรูปแบบของสปาทรีทเม็นต์ที่หลอมรวมเข้ากับการดูแลสุขภาพและการผ่อนคลายเครียด เพื่อที่ผู้ที่จะต้องการพักผ่อนหลังจากทำงานหนักได้เข้าเช็คอินเป็นช่วงเวลาด้วยแพ็คเกจที่หลากหลายและเหมาะสมแก่ชีวิตของแต่ละบุคคลแบบที่เรียกว่า Personalized lifestyle retreat
… 💎เราเริ่มเห็นการสร้างเมืองอัจฉริยะที่จะทำให้ผู้คนได้อยู่อาศัยในสถานที่ที่ปลอดมลภาวะให้มากที่สุด หลอมรวมที่ทำงานกับที่พักอาศัยเข้าด้วยกัน มีที่พักที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของพ่อแม่และผู้ใหญ่ในบ้านที่มีอุปกรณ์ติดตามตัวทั้งติดตามข้อมูลทางด้านการแพทย์และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการอยู่อาศัย เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ทุกคนต้องการในอนาคต และมีการนำเอาระบบอัจฉริยะหรือ Artificial intelligence มาใช้ในการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร
.
.
ยังมีเรื่องอีกมากมายที่จะต้องปรับตัวและปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง……
… 💎สปาธรรมดาไม่ว่าจะให้บริการด้านนวดหรือผ่อนคลายอื่นๆ จำเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และหลอมรวมกับมืออาชีพด้านการดูแลสุขภาพของ WELLNESS Center เพื่อที่จะทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่ครบวงจรในราคาที่สามารถจ่ายได้ในชีวิตประจำวัน
… 💎โรงแรมจะต้องได้รับการออกแบบเพื่อที่จะสอดคล้องต่อความต้องการดังกล่าวข้างต้นและใช้มืออาชีพที่มีความรู้ทั้งทางด้านการบริหารและความรู้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ ชะลอวัย และฟื้นฟูสภาพไปด้วยกัน และมีเครือข่ายที่จะให้ความรู้ต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนด้านบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการดูแลสุขภาพทั้งคนทั่วไปและผุ้สูงวัยที่กำลังจะเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดของสังคม รวมทั้งเตรียมตัวที่จะรับการเข้ามาพักอาศัยของผู้สูงวัยจากทุกมุมโลกอีกด้วย
.
.
💎ข้างต้นเป็นเพียงเสี้ยวส่วนของตัวอย่างความเปลี่ยนแปลง การยอมรับและปรับตัว การมองเห็นโอกาสและความจำเป็นในอนาคต ทั้งนี้ อยู่ที่การตระหนักและริเริ่มเรียนรู้ในวันนี้
.
💎การเริ่มต้นที่ดีนั้น เริ่มจากการเรียนรู้กับทีมงานของผู้ที่มีความรู้จริงและประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้มาก่อน ไม่ต้องเสียเวลาเสียเงินกับการลองผิดลองถูก
.
.
💎หลักสูตร WELLNESS ของสถาบันการสร้างชาติได้รวบรวมความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และหลอมรวมทั้ง ความรู้ทางวิชาการด้านสุขสภาพ การประกอบการ การเป็นผู้นำ การบริหาร ปรัชญา คุณธรรม การสร้างเครือข่าย การหาแหล่งทุน และทีมงานให้คำปรึกษาอย่างครอบคลุม เพื่อที่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่กำลังคิดจะประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพในการให้บริการทางด้านโรงแรม สปา และการดูแลรวมทั้งที่พักของผู้สูงวัย เรียนศึกษาหาความรู้ในหลักสูตรเดียวที่ไม่เคยมีหลักสูตรแบบนี้ที่ใดมาก่อน
.
💎โอกาสไม่ใช่ของทุกคน แต่มีไว้ให้กับคนที่พร้อมเท่านั้น
🖋 ผศ.นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
✅แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
✅อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
✅ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
✅ประธานอำนวยการหลักสูตร ผู้นำการประกอบการ Wellness เพื่อการสร้างชาติ
#wellness
#nbiwellness
#wellnessสร้างชาติ
#นสชwellness