วิสัยทัศน์

สถาบันการสร้างชาติเป็นสถาบันหลักของชาติเพื่อพัฒนา ภาวะการนำ ภาวะการบริหาร และภาวะคุณธรรม เพื่อนำการสร้างชาติ