โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่ 5 

S__7266542

เร็วๆ นี้ !!! เตรียมพบกับโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่ 5 

จัดโดยนักศึกษานักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่น

ข่าวดีสำหรับน้อง ๆ เยาวชนภาคตะวันออก !!
ระดับ ม.ปลาย และ ปวชภาคตะวันออก
เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 5
ในวันที่ 25 – 27 มกราคม 2562
.
ณ เคียงทะเลรีสอร์ท ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง