ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

โอกาสนี้ เหล่าทีมงานสถาบันการสร้างชาติได้พร้อมใจกันไปร่วมลงนามถวายพระพร  ด้วยความจงรักภักดี โดยพร้อมเพียงกัน
ณ  ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมหาราชวัง

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

oznor

rhdr

dav

rhdr