รายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ

ผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ

ฯพณฯ ดร.ศรีภูมิ ศุขเนตร
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม, ประธานคณะกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ประเทศไทย

ฯพณฯ สุชน ชาลีเครือ
อดีตประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภา

ฯพณฯ อำนวย ปะติเส
อดีตรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.นลินี ทวีสิน
อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ,อดีตผู้แทนการค้าไทย

คุณชูเกียรติ ดิลกแพทย์
รองประธาน ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

พลเอกวัฒนา สรรพานิช
อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ,กองบัญชาการกองทัพไทย

คุณประภาศ คงเอียด
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ / อดีตรองปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์
อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ดร.สุรพร สิมะกุลธร
ประธาน บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

ดร.สุภาพ ปูรานิธี
รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุนทร เมทัล อินดัสทรี้ส์ จำกัด

ดร.เจริญ รุจิราโสภณ
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

คุณ ยงยุทธ ตะริโย
กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตร NBI

รุ่นที่ 1 คลิก
รุ่นที่ 2 คลิก
รุ่นที่ 3 คลิก
รุ่นที่ 4 คลิก
รุ่นที่ 5 คลิก
รุ่นที่ 6 คลิก
รุ่นที่ 7 คลิก
รุ่นที่ 8 คลิก
รุ่นที่ 9 คลิก
รุ่นที่ 10 คลิก
รุ่นที่ 11 คลิก
รุ่นที่ 12 คลิก