ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน ส.ค.- ธ.ค. 2562

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน ส.ค.-ธ.ค. 2562 ที่พี่ๆ นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ ไม่ควรพลาด ลงตารางกันไว้เลยครับ

calendar_all_update230862

calendar3_Page_1

calendar3_Page_2