ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน ก.ย. 2562

calendar_month_update160962_Page_2

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน ส.ค.-ธ.ค. 2562 ที่พี่ๆ นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ ไม่ควรพลาด ลงตารางกันไว้เลยครับ

calendar_all_update160962